new website


تولید لوله های فایبرگلاس با قطر 2400 میلیمتر
 

شرکت آریا کاوان اطلس لوله های فایبرگلاس با قطر 2400 میلیمتر و با سفتی 5000 پاسکال را به میزان حدود 2000 متر ظرف مدت بسیار کوتاه 15 روزه تولید و تحویل نمود .

شروع تولید : 23/11/86

خاتمه تولید : 8/12/86

تولید لوله فایبرگلاس با قطر بالا و با سرعت ، روزانه 130 متر یکی از رکوردهای کم نظیر در صنعت لوله سازی به روش الیاف پیچی پیوسته میباشد.