new website


تولید لوله های فایبرگلاس با قطر 4000 میلیمتر (4 متر)
 

شرکت آریا کاوان اطلس تنها تولید کننده ی لوله به قطر 4000 میلیمتر (4متر) برای اولین بار در کشور این لوله را به روش ناپیوسته (Discontinuous ) تولید نمود.

آریا کاوان اطلس قادر است لوله فایبرگلاس را با سفتی های مختلف و فشار تا 6 بار (اتمسفر) به طول تا 12 متر در قطر 4000 میلیمتر تولید نماید.

در حال حاضر آریا کاوان اطلس امکان تولید لوله های به قطر 300 تا 2800 میلیمتر به روش پیوسته (Continuous) و در اقطار 50 تا 3000 ٬ 3400 و 4000 میلیمتر به روش ناپیوسته را دارا میباشد.