new website


اولین و بزرگترین مخزن فایبرگلاس در کشور
 

اولین و بزرگترین مخزن فایبرگلاس در کشور به حجم 1000 متر مکعب برای ذخیره آب شرب به سفارش شرکت آب و برق کیش ظرف مدت دو ماه در منطقه آزاد کیش توسط گروه آریا کاوان ساخته و به بهره برداری رسید .

این در حالیستکه یک مخزن مشابه بتنی زودتر از یکسال قابل احداث و بهره برداری نمی باشد.

تاریخ اتمام و بهره برداری : آذرماه 1385